Skip to content

Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ Của Chúng Tôi

Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ Của Chúng Tôi Dịch vụ cung cấp Đất nước
Klaviyo, Inc. Phân tích hành vi, Điện toán đám mây, và Lưu trữ United States
Shopify, Inc. Phân tích hành vi, Điện toán đám mây, và Lưu trữ United States/Canada
OneSignal, Inc Thông báo và Email United States và các quốc gia khác nơi có cơ sở của công ty. Thông tin đầy đủ theo đường link.
Gorgias Inc Hỗ trợ khách hàng và Liên hệ United States
Google LLC Phân tích hành vi, Điện toán đám mây, và Lưu trữ USA và các quốc gia khác nơi Google hoặc bất kỳ bộ phận xử lý phụ nào của công ty duy trì hoạt động. Thông tin về các địa điểm có tại www.google.com.vn/about/datighborers/inside/locations/index.html
Facebook Phân tích hành vi, Điện toán đám mây, và Lưu trữz United States hoặc các quốc gia khác ngoài nơi bạn sinh sống theo mục đích được đề cập trong Chính Sách của công ty.
Hotjar Phân tích hành vi, Điện toán đám mây, và Lưu trữz Malta
Yotpo Ltd E-commerce Marketing and Customer Engagement Israel
Wishlist King E-Commerce Wishlist Management Ireland
Algolia, Inc Search-as-a-Service and API Solutions United States
Polar Analytics Data Analytics and Business Intelligence France

Sẽ có nhiều thông tin hơn về Đơn Vị Thứ Ba Cung Cấp Dịch Vụ của chúng tôi trong Chính Sách Bảo Mật có liên quan của bên cung cấp được liên kết ở trên.