Skip to content

Sản phẩm NOS

NOS (new old stock) là sản phẩm tồn kho lâu. Đây là những sản phẩm được cất giữ trong kho một thời gian nhưng bao bì còn mới và nguyên vẹn.

Các sản phẩm NOS vẫn tuân theo quy trình QC nghiêm ngặt giống như các sản phẩm khác và sẽ được kiểm tra kỹ trước khi giao hàng. Các sản phẩm NOS được bảo hành giống như bất kỳ sản phẩm hoàn toàn mới nào khác được mua từ Swee Lee. Xin lưu ý rằng các sản phẩm NOS không được đổi trả.

Bạn quan tâm đến những sản phẩm hàng đầu với giá tốt? Nhấp vào đây để trò chuyện về sản phẩm NOS với một trong những nhân viên nhiệt tình của chúng tôi!"