Skip to content

Đặt trước & Khoản đặt cọc

Chúng tôi hỗ trợ đặt trước những sản phẩm tạm hết hàng hoặc chưa có trên website. Để pre-order, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Với đơn hàng pre-order, chúng tôi có các hình thức thanh toán như sau:

  • Đặt cọc 100%: khoản thanh toán của bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi thời giá, giúp bạn tối ưu hoá ngân sách của mình.

  • Chia khoản đặt cọc thành 2 lần thanh toán: lần một thanh toán 30%, lần hai thanh toán 70% còn lại trong vòng 48 giờ sau khi đơn hàng đến kho. Lưu ý rằng sự biến động về giá có thể sẽ xảy ra. Tuy chúng tôi có toàn quyền điều chỉnh giá để phù hợp với tỉ giá ở thời điểm đó, chúng tôi cam kết giữ đơn hàng ở mức giá tốt nhất.

Với guitar build-to-order được đặt trên trang custom shop của chúng tôi, chúng tôi hỗ trợ các hình thức thanh toán như sau:

  • Lần một cọc 50%, lần hai thanh toán 50% còn lại trong vòng 48 giờ sau khi đơn hàng đến kho.

  • Lần một cọc 10%, lần hai thanh toán 90% còn lại trong vòng 48 giờ sau khi đơn hàng đến kho.

Sau khi đơn pre-order được chấp nhận, bạn sẽ nhận được hai e-mail: một e-mail xác nhận kèm theo mã đơn hàng, e-mail thứ hai là hoá đơn điện tử. Lưu ý rằng ETA (thời gian giao hàng ước tính) có thể thay đổi phụ thuộc vào xưởng gia công hoặc giao hàng chậm trễ do yếu tố khách quan, Tất cả các khoản đặt cọc sẽ không được hoàn lại.