Skip to content

Thời Gian Xử Lý

Cũng là người chơi nhạc nên chúng tôi hiểu khách hàng nôn nóng nhận sản phẩm như thế nào. Và thắc mắc thời gian xử lý đơn hàng trước khi chuyển tới bộ phận giao hàng mất bao lâu?

Nếu đơn hàng được đặt trước 11 giờ sáng ngày trong tuần (thứ Hai đến thứ Sáu) thì đơn hàng sẽ được xử lý trong cùng ngày. Đơn hàng đặt vào thứ Bảy, Chủ nhật, và các ngày nghỉ lễ sẽ được xử lý vào ngày làm việc hôm sau. Do vậy, nếu khách hàng đặt hàng vào thứ Bảy thì đơn hàng sẽ được xử lý vào thứ Hai tuần sau.

Quá trình xử lý cho phép chúng tôi xác nhận thanh toán từ khách hàng, tình trạng sản phẩm, giai đoạn này được thực hiện từ 1-2 ngày làm việc. Đối với sản phẩm là đàn ghi ta, giai đoạn sẽ kéo dài them 1-2 ngày làm việc để kiểm tra chất lượng và đóng gói đạt tiêu chuẩn tốt nhất, giúp khách hàng nhận sản phẩm trong tình trạng chất lượng nhất.

Chúng tôi uỷ quyền thanh toán hằng năm khi đơn hàng được xác nhận, vì vậy mà khách hàng chỉ thực hiện thanh toán khi đơn hang đã được chuyển đi! Khi chúng tôi xử lý đơn hàng thành công, sản phẩm sẽ được đóng gói ngay sau đó!

*Quá trình xử lý có thể bị trì hoãn trong giai đoạn cao điểm, như Ngày Quốc Khánh, Ngày Quốc Tế Lao Động, Giáng Sinh và các ngày nghỉ lễ khác.