Skip to content

Bật tính năng định vị trí trên trình duyệt của bạn

Một số tính năng trên website của chúng tôi như trang Tìm Kiếm Cửa Hàng thể hiện thông tin vị trí từ trình duyệt bạn đang sử dụng, do đó chúng tôi có thể biểu thị các kết quả phù hợp nhất với vị trí của bạn. Để tìm hiểu thêm về cách bật tính năng định vị trí trên trình duyệt, hãy nhấp vào các đường links bên dưới.