Skip to content

Chính Sách Chương Trình Swee Lee Rewards

Chính Sách Chương Trình Swee Lee Rewards

Cập nhật mới nhất: 15 tháng 2 năm 2024

1. THOẢ THUẬN VỀ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

1.1 Công Ty TNHH m Nhạc Swee Lee (“chúng tôi”, “của chúng tôi”) giới thiệu chương trình khách hàng thân thiết với tên gọi ‘Chương Trình Swee Lee Rewards’ (“Chương Trình”).

1.2 Ngoài Điều khoản sử dụngChính Sách Quyền Riêng Tư được đưa vào chính sách này, các điều khoản và điều kiện được bổ sung sau đây cũng sẽ chi phối Chương Trình này (“Các Điều Khoản”). Nếu bạn không chấp nhận các Điều Khoản này, gồm Điều khoản sử dụngChính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi, vui lòng không đăng ký trở thành thành viên của Chương Trình.

1.3 Khi đăng ký làm thành viên của Chương Trình nghĩa là bạn đã đọc, hiểu các Điều khoản sử dụngChính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản đó.

2. ĐIỀU KIỆN VÀ TƯ CÁCH THÀNH VIÊN

2.1 Mọi khách hàng cá nhân (“bạn”) đều có thể đăng ký trở thành thành viên của Chương Trình này bằng cách tạo một tài khoản hợp lệ (“Tài Khoản”). Để đăng ký Tài Khoản của chúng tôi, bạn phải từ 18 tuổi trở lên và có quốc tịch Việt Nam.

2.1 Bạn chỉ được tạo một (1) Tài Khoản và nhận một (1) tư cách thành viên cho mỗi Tài Khoản. Tư cách thành viên của bạn không thể chuyển nhượng và chỉ một mình bạn được sử dụng cho mục đích cá nhân của bạn.

3. ĐIỂM THƯỞNG

3.1 Trong và sau ngày 15 tháng 2 năm 2024, thành viên của chương trình có thể tích điểm ("Điểm") bằng cách thực hiện các giao dịch đạt điều kiện theo các tiêu chí dưới đây (mỗi "Giao Dịch Đạt Điều Kiện" dưới đây được xem là đủ):

(a) mua hàng tại cửa hàng vật lý hoặc trên cửa hàng trực tuyến

(b) giới thiệu Chương Trình này cho bạn bè; hoặc

(c) theo dõi chúng tôi trên kênh Instagram và trang Facebook chính thức

3.2 Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ cho Giao Dịch Đạt Điều Kiện để bạn tích thêm điểm thưởng tuỳ thời điểm.

3.3 Nếu sau đó bạn vô hiệu hoá hoặc hủy Giao Dịch Đạt Điều Kiện, mọi Điểm được tích lũy theo Giao Dịch Đạt Điều Kiện đó sẽ bị khấu trừ khỏi Tài khoản của bạn. Nếu Tài Khoản của bạn không đủ Điểm tại thời điểm đó, điều này có thể dẫn đến Tài khoản của bạn bị âm Điểm.

Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, tăng hoặc giảm tỷ lệ Điểm được thưởng cho mỗi Giao Dịch Đạt Điều Kiện. Quyết định của chúng tôi về việc phân bổ Điểm được thưởng cho Giao dịch đủ điều kiện sẽ là quyết định cuối cùng và chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ giải thích về việc tính Điểm.

3.5 Điểm sẽ tự động bị hủy khi Chương Trình chấm dứt hoặc khi bạn không còn là thành viên của Chương trình. Bạn sẽ không được hưởng bất kỳ khoản bồi thường nào cho việc chúng tôi hủy Điểm theo các Điều khoản này.

3.6 Bạn có thể kiểm tra Tổng Điểm trong Tài Khoản của mình, đây sẽ là bằng chứng thuyết phục về điều đó.

3.7 Điểm không có giá trị tiền tệ và không thể quy đổi thành tiền mặt. Điểm không thể được mua, bán lại hoặc chuyển nhượng bằng cách khác trong bất kỳ trường hợp nào. Điểm sẽ không được xem như, được hiểu hoặc được sử dụng như công cụ có giá trị vật chất hoặc có thể trao đổi trong bất kỳ trường hợp nào.

3.8 Điểm có giá trị trong sáu (6) tháng kể từ ngày tích lũy. Điểm tích lũy nhưng chưa sử dụng sẽ không được gia hạn thời gian hiệu lực. Điểm đã hết hạn và chưa sử dụng sẽ tự động bị hủy bỏ mà không cần bồi thường và không thông báo cho bạn. Điểm bị mất không thể được phục hồi. Điểm được dụng khi mua hàng nhưng bạn trả hàng và được hoàn tiền thì Điểm đó sẽ được hoàn lại cho bạn và Điểm đó được giữ nguyên như ngày bạn nhận được. Nếu ngày hết hạn của số điểm được hoàn trả đã qua, số điểm đó sẽ hết hạn ngay lập tức vào ngày hoàn trả.

3.9 Bạn sẽ chịu trách nhiệm về mọi khoản thuế, phí hoặc lệ phí phát sinh liên quan đến việc cấp Điểm cho bạn, việc đổi Điểm của bạn cũng như mọi chi phí và chi phí liên quan sẽ do bạn chi trả.

3.10 Điểm sẽ không được trao cho các giao dịch mua bằng thẻ quà tặng hoặc qua thẻ quà tặng. Tuy nhiên, nếu đơn hàng được hoàn thành qua thẻ tín dụng và thẻ quà tặng thì điểm sẽ được tính bằng với số tiền bạn chi qua thẻ tín dụng.

4. ĐỔI ĐIỂM

4.1 Bạn có thể sử dụng Điểm do bạn tích lũy để bù vào khoản thanh toán của bạn khi mua các sản phẩm của chúng tôi. Khi mua sắm tại cửa hàng, để sử dụng Điểm từ Tài khoản của bạn cho các khoản chi tiêu khi thanh toán, phải đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào Tài khoản của bạn và cung cấp địa chỉ email của bạn cho nhân viên của chúng tôi.

4.2 Số Điểm sau khi bị trừ khỏi Tài khoản của bạn sẽ không được khôi phục cho bạn vì bất kỳ lý do gì.

4.3 Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, từ chối yêu cầu đổi Điểm, đình chỉ hoặc chấm dứt tư cách thành viên của bạn trong Chương trình và/hoặc đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn, vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn, nếu bạn vi phạm các Điều khoản này, Điều khoản sử dụngChính sách quyền riêng tư của chúng tôi hoặc khi chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng giao dịch mua hoặc đổi quà có thể đáng ngờ, bất hợp pháp, liên quan đến bất kỳ hoạt động tội phạm nào hoặc liên quan đến Điểm có được thông qua các phương tiện không trung thực hoặc gian lận.

5. HẠNG THÀNH VIÊN

5.1 Chương trình có (3) hạng thành viên với yêu cầu chi tiêu tối thiểu như được nêu dưới đây:

Hạng Yêu cầu chi tối thiểu
Bronze Bạn sẽ trở thành thành viên Đồng (Bronze) khi tham gia Chương trình bằng việc đăng ký Tài khoản. Không có yêu cầu chi tiêu tối thiểu.
Silver Để trở thành thành viên Bạc (Silver), bạn phải chi tiêu tối thiểu 25.000.000 ₫ tại cửa hàng vật lý hoặc cửa hàng trực tuyến trong khoảng thời gian 365 ngày. Tư cách thành viên Bạc của bạn sẽ có hiệu lực trong 365 ngày kể từ ngày đủ điều kiện cấp hạng và tư cách thành viên này cần phải tái chứng nhận hàng năm.
Gold Để trở thành thành viên Vàng (Gold), bạn phải chi tiêu tối thiểu 80.000.000 ₫ tại cửa hàng vật lý hoặc cửa hàng trực tuyến trong khoảng thời gian 365 ngày. Tư cách thành viên Vàng của bạn sẽ có hiệu lực trong 365 ngày kể từ ngày đủ điều kiện cấp hạng và tư cách thành viên này cần phải tái chứng nhận hàng năm.

5.2 Khi hết thời hạn thành viên của bạn ở một cấp cụ thể và nếu bạn chưa thực hiện chi tiêu tối thiểu để được giữ lại ở cấp đó, bạn sẽ bị hạ cấp thành viên tương ứng với số Điểm tích luỹ của bạn ở thời điểm đó.

6. CHẤM DỨT TƯ CÁCH THÀNH VIÊN

6.1 Nếu bạn không muốn trở thành thành viên của Chương Trình nữa, bạn có thể làm như vậy bằng cách đóng Tài Khoản của mình. Tư cách thành viên của bạn trong Chương Trình cũng sẽ tự động chấm dứt khi bạn đóng Tài Khoản thành công.

6.2 Khi bạn không còn là thành viên của Chương Trình, tất cả Điểm còn dư của bạn tại thời điểm đó sẽ tự động bị hủy. Điểm phải được đổi trước khi ngừng tư cách thành viên vì một khi đã hủy, Điểm không thể được đổi. Sẽ không được phép tích lũy hoặc chuyển Điểm ngay cả khi sau đó bạn khôi phục tư cách thành viên của mình.

7. QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH

7.1 Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý Chương Trình của chúng tôi, chúng tôi có quyền, vào bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi và không cần thông báo cho bạn:

(a) thay đổi, điều chỉnh hoặc sửa đổi các Điều Khoản này;

(b) tạm dừng việc tính toán và tích lũy Điểm hoặc điều chỉnh việc tính toán;

(c) thu hồi, điều chỉnh và/hoặc tính toán lại bất kỳ Điểm nào đã được thưởng cho bạn;

(d) từ chối hoặc ngừng trao Điểm cho bạn;

(e) thay đổi số Điểm cần thiết để bù đắp các khoản thanh toán khi mua hàng;

(f) thêm, xóa hoặc thay đổi Giao dịch đủ điều kiện;

(g) thay đổi số Điểm có thể kiếm được từ Giao dịch đủ điều kiện;

(h) thay đổi phương pháp tính số Điểm được thưởng;

(i) thay đổi các yêu cầu về thời gian và mức chi tiêu tối thiểu hoặc các tiêu chí khác cho bất kỳ cấp thành viên nào cũng như các tiêu chí tái xác nhận của bạn;

(j) thay đổi hoặc hủy bỏ bất kỳ lợi ích nào liên quan đến một hạng thành viên cụ thể; Và

(k) thay đổi thời hạn Điểm hết hạn.

7.2 Ngoài ra, vào bất kỳ lúc nào, chúng tôi cũng có thể tùy ý sửa đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt Chương Trình mà không cần thông báo trước hoặc lý do cho bạn. Để tránh nghi ngờ, việc sửa đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt đó sẽ không cho phép bạn có bất kỳ khiếu nại hoặc bồi thường nào đối với chúng tôi về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phải gánh chịu hoặc phát sinh do kết quả trực tiếp hoặc gián tiếp của việc sửa đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt đó.

8. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

8.1 Bất chấp mọi điều khoản trong chính sách này và trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép:

(a) Chương trình được giới thiệu cho bạn trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có”, không có bất kỳ lỗi nào và không có bất kỳ hình thức bảo đảm nào, và

(b) theo đây chúng tôi từ chối mọi bảo đảm, bao gồm nhưng không giới hạn, về sự phù hợp với mục đích hoặc Chương trình sẽ đáp ứng các yêu cầu hoặc mong đợi của bạn; Và

(c) trong mọi trường hợp, chúng tôi hoặc các chi nhánh của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất ngẫu nhiên, mang tính trừng phạt, do hậu quả và/hoặc gián tiếp, bất kỳ tổn thất về thu nhập hoặc lợi nhuận, danh tiếng, hoạt động kinh doanh, doanh thu hoặc thiện chí và/hoặc bất kỳ loại tổn thất đặc biệt nào khác hoặc bất kể thiệt hại phát sinh như thế nào cho dù những mất mát và/hoặc thiệt hại đó có thể thấy trước một cách hợp lý hay không hoặc chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra tương tự.

8.2 Bất kể mọi điều khoản trong tài liệu này và không ảnh hưởng đến các quyền và biện pháp khắc phục của chúng tôi theo các Điều khoản này hoặc theo luật, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với mọi khiếu nại, bồi thường, tố tụng, yêu cầu, vụ kiện, trách nhiệm pháp lý, mất mát, thiệt hại, chi phí (bao gồm cả phí pháp lý) và/hoặc các chi phí khác (“Khiếu Nại”) trong trường hợp Khiếu nại đó đến hạn hoặc phát sinh từ bất kỳ điều nào sau đây:

(a) bất kỳ việc sử dụng trái phép tư cách thành viên của bạn hoặc do bạn gây ra hoặc cho phép;

(b) bất kỳ việc sử dụng hoặc đổi Điểm sai quy định nào của bạn hoặc do bạn gây ra hoặc cho phép;

(c) bạn không cung cấp cho chúng tôi thông tin cần thiết để quản lý Chương trình;

(d) bất kỳ sai sót, vi phạm, sơ suất, hoặc thiếu sót nào từ phía bạn; Và

(e) bất kỳ lỗi hoặc trường hợp nào của hệ thống kỹ thuật nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

9. THÔNG TIN CÁ NHÂN

9.1 Bạn phải cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của mình khi đăng ký làm thành viên của Chương trình và đôi khi trong thời hạn thành viên của bạn. Bạn phải đảm bảo rằng tất cả thông tin liên quan đều được cung cấp cho chúng tôi và được cập nhật thường xuyên. Bạn phải kịp thời thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với dữ liệu cá nhân của bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

9.2 Trong trường hợp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bên thứ ba được bạn cung cấp cho chúng tôi, bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng đã có được tất cả sự đồng ý cần thiết từ các bên thứ ba đó và các bên thứ ba đó đã đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của họ bởi chúng tôi theo Chính sách quyền riêng tư và các Điều khoản này.

9.3 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, lưu trữ, tiết lộ, chuyển giao và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm mục đích quản lý Chương trình theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và các Điều khoản này, có thể bao gồm việc tiết lộ và xử lý cho bên thứ ba, những người có thể được đặt ở nước ngoài và cho mục đích phân tích dữ liệu và tiếp thị của chúng tôi. 9.4 Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm hoặc phản hồi nào về Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. 9.5 Bằng cách trở thành thành viên của Chương trình, bạn có thể đăng ký nhận thư từ, tài liệu quảng cáo và liên lạc từ chúng tôi. Nếu bạn đã nhận được thư từ, tài liệu quảng cáo và không muốn tiếp tục nhận như vậy, bạn có thể hủy đăng ký qua email tiếp thị hoặc cho chúng tôi biết bằng cách liên hệ với chúng tôi tại đây.

10. ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU CHỈNH

10.1 Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Việt Nam và không tính đến các xung đột với các quy định của pháp luật. Các tranh chấp phát sinh liên quan đến các Điều khoản này sẽ thuộc thẩm quyền xét xử độc quyền của tòa án Việt Nam.

10.2 Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa các Điều khoản này, Điều khoản sử dụngChính sách quyền riêng tư của chúng tôi thì các Điều khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng.