Skip to content

Hoàn tiền, đổi trả và huỷ đơn hàng

Hàng mua rồi xin miễn đổi trả. Trong trường hợp xảy ra các vấn đề phát sinh và yêu cầu hoàn tiền hoặc đổi hàng, Swee Lee cam kết sẽ nỗ lực hết mức có thể để giải quyết vấn đề cho khách hàng của mình. Nếu quý khách hàng nhận phải đơn hàng bị lỗi, xin vui lòng giữ lại bao bì gốc của sản phẩm, chụp ảnh thể hiện rõ nét vấn đề cùng một tấm ảnh toàn sản phẩm, và thông báo đến chúng tôi trong thời hạn 3 ngày. Chúng tôi có quyền chấp nhận hoặc từ chối mọi yêu cầu hoàn tiền và đổi trả trong trường hợp không tuân thủ theo các hướng dẫn của chúng tôi.

Đối với mọi quá trình hoàn tiền được tiến hành, sẽ mất từ 10-14 ngày làm việc để hoàn tất do thời gian giao dịch hoàn tiền từ ngân hàng.

Swee Lee có quyền huỷ đơn hàng vì bất cứ lý do gì. Các trường hợp có thể xảy ra bao gồm bảo mật có nguy cơ bị xâm hại, gian lận trong giao dịch, định giá không chính xác hoặc không thanh toán.