Skip to content

Phiếu Quà Tặng

Khác với các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây, đây là một số câu hỏi thường gặp về phiếu quà tặng của chúng tôi. Đối với các vấn đề liên quan đến phiếu quà tặng, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại đây.

Tôi có thể sử dụng phiếu quà tặng nhiều lần? Có thể, trong trường hợp thẻ còn số dư và còn hạn sử dụng.

Có thể nạp tiền thêm vào thẻ quà tặng hay không? Không, bạn không thể nạp tiền vào thẻ quà tặng.

Có thể sử dụng nhiều phiếu quà tặng trong cùng một đơn hàng hay không? Có thể, bạn được sử dụng thêm phiếu quà tặng trong quá trình thanh toán.

Tôi có thể kiểm tra số dư trong phiếu quà tặng? Có thể sử dụng đường link được cung cấp trong email gửi tới người mua phiếu để kiểm tra số dư thẻ.

Có thể sử dụng phiếu quà tặng để mua phiếu quà tặng khác? Không, bạn không được sử dụng thẻ quà tặng để mua một thẻ quà tặng khác.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN PHIẾU QUÀ TẶNG MUA HÀNG ONLINE CỦA SWEE LEE

 1. Phiếu quà tặng sẽ được gửi qua email và có hạn sử dụng (1) năm từ ngày mua. Ngày hết hạn sẽ được thông báo trong email và không được gia hạn.
 2. Phiếu quà tặng chỉ có giá trị tại Việt Nam và sử dụng để mua hàng online tại https://www.sweelee.com.vn/.
 3. Phiếu quà tặng có đơn vị là Việt Nam Đồng.
 4. Giá trị trong Phiếu quà tặng sẽ được khấu trừ tương ứng với mỗi lần mua hàng và không nạp tiền lại.
 5. Sau ngày hết hạn, giá trị còn lại trong Phiếu quà tặng sẽ không được hoàn lại.
 6. Có thể sử dụng nhiều Phiếu quà tặng trong một lần giao dịch.
 7. Bạn không được sử dụng Phiếu quà tặng để mua một phiếu quà tặng khác.
 8. Sản phẩm được thanh toán bằng Phiếu quà tặng sẽ không được hoàn lại bằng tiền mặt.
 9. Phiếu quà tặng không được quy đổi thành tiền mặt, voucher hay ghi nhận vào tài khoản bất kỳ.
 10. Phiếu quà tặng không được hoàn tiền và không thể thay thế trong trường hợp đánh mất hoặc hết hạn.
 11. Vô tình kích hoạt Phiếu quà tặng sẽ không được thu hồi.
 12. Để kiểm tra số dư Phiếu quà tặng, bạn có thể vào tài khoản Swee Lee của mình, nhấp vào đường link cung cấp trong email của bạn sau khi mua Phiếu, hoặc liên hệ qua support@sweelee.com.vn.
 13. Công Ty TNHH m Nhạc Swee Lee có quyền không chấp nhận bất kỳ Phiếu quà tặng hoặc hạn chế sử dụng Phiếu quà tặng trong trường hợp mua hàng, chuyển giao, thực hiện và/hoặc sử dụng Phiếu quà tặng trái phép, lừa đảo hoặc vi phạm pháp luật.
 14. Công Ty TNHH m Nhạc Swee Lee có quyền thay đổi và sửa đổi các điều khoản và điều kiện này bất cứ thời điểm nào mà không phải báo trước.