Skip to content

Thanh toán Trả góp

Mặc dù không phải là hình thức trả góp in-house, nhưng cách thức thanh toán sau đây giúp bạn trả góp hàng tháng:

AlePay

Với AlePay, bạn sẽ có thể thanh toán thông qua hình thức trả góp với các đơn hàng từ 3,000,000₫ trở lên.

Đơn giản chỉ cần chọn AlePay là phương thức thanh toán, hoàn tất quá trình thanh toán và giao dịch của bạn sẽ tự động chia thành các khoản trả từng tháng. Xem thêm thông tin về AlePay tại đây.