Skip to content

Hướng Dẫn Đánh Giá (Review Guidelines)

Mục đích của việc công khai đánh giá sản phẩm là sử dụng đánh giá của khách hàng đã mua và sử dụng sản phẩm như nguồn ý kiến đáng tin cậy. Mục tiêu của chúng tôi là những đánh giá của bạn sẽ trở thành nguồn tham khảo để các khách hàng khác mua sản phẩm tương tự.

Vui lòng chia sẻ đánh giá sản phẩm của bạn theo hướng dẫn sau đây:

 • Vui lòng tập trung đánh giá sản phẩm và trải nghiệm thật khi sử dụng sản phẩm - điều này sẽ giúp ích cho nghệ sĩ đồng nghiệp của bạn!
 • Chi tiết rất quan trọng! Đồng nghiệp của bạn sẽ trân trọng những mô tả về các tính năng, đặc điểm đặc biệt của sản phẩm bạn đang đánh giá.
 • Hãy thoải mái khen ngợi hoặc phê bình sản phẩm bạn đã mua. Chia sẻ rõ ràng những gì bạn thích và những gì có thể cải thiện thêm.
 • Thật tốt khi mọi người hiểu mình! Để đánh giá hữu ích cho nhiều người hơn, hãy viết đánh giá bằng tiếng Anh.
 • Đừng tập trung vào các yếu tố không liên quan đến chính sản phẩm. Do đó, vui lòng không đánh giá dựa trên các vấn đề như dịch vụ khách hàng, vận chuyển hoặc mua hàng. Chúng tôi khuyến khích bạn trực tiếp liên hệ với Đội Ngũ Hỗ Trợ để đưa ra các câu hỏi hoặc ý kiến liên quan đến những vấn đề này.

Cũng vậy, không viết đánh giá về những điều sau:

 • Đề cập đến đối thủ hoặc số tiền mua sản phẩm.
 • Thông tin làm mất uy tín hoặc gợi ý làm mất uy tín của Swee Lee hoặc bên thứ ba.
 • Thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, v.v.
 • Spam hoặc các bình luận với mục đích thương mại (như URL, địa chỉ email, v.v.)
 • Ngôn ngữ tục tĩu, phỉ báng hoặc ngôn ngữ khác không phù hợp với công chúng.
 • Các tuyên bố liên quan đến vấn đề chính trị, chủng tộc, tôn giáo hoặc mọi nội dung mang tính kích động.
 • Những thông tin khác mà Swee Lee cho là không phù hợp.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian chia sẻ đánh giá của mình.

Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm (Disclaimer)

Với mục đích sử dụng đánh giá làm nguồn tham khảo cho khách hàng, Swee Lee sẽ chỉ sử dụng thông tin nhận dạng phi cá nhân. Ngoài việc hiển thị đánh giá trên trang đánh giá sản phẩm, các đánh giá này cũng có thể được sử dụng trong các tài liệu quảng cáo và/hoặc các chương trình quảng cáo khác của Swee Lee.

Ngoài ra, xin lưu ý rằng Swee Lee có thể sử dụng các đoạn trích, dịch bài đánh giá của bạn, sửa lỗi ngữ pháp và chính tả, v.v. mà không làm thay đổi nội dung của nhận xét.

Swee Lee có quyền từ chối không đăng tải những đánh giá không tuân thủ chính sách trên theo quyết định riêng của chúng tôi.