Skip to content

Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật (cập nhật ngày 7 November 2019)

1. Chính Sách Bảo Mật

1.1 Chính sách bảo mật thể hiện phương thức thu thập, sử dụng, chia sẻ và lưu trữ dữ liệu cá nhân liên quan đến trang Web.

1.2 Dữ liệu cá nhân (“Thông tin”) trong chính sách này được dùng để xác nhận mỗi cá nhân người dùng.

1.3 Truy cập hoặc sử dụng Website như một cá nhân người dùng, bạn phải đồng ý với việc thu thập, sử dụng, chia sẻ và lưu giữ thông tin cá nhân của chúng tôi theo Chính Sách Bảo Mật này. Đặc biệt, bạn nhận thức được và đồng ý rằng Thông tin được thu thập từ mỗi cá nhân rất cần thiết đối với chúng tôi để đưa vào và điều hành Website và để tương tác, liên hệ với người dùng. Nếu người truy cập không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong Chính Sách Bảo Mật này thì bạn nên dừng sử dụng Website.

1.4 Trừ trường hợp đặc biệt được nêu rõ thì mục in hoa trong Chính Sách Bảo Mật này được sử dụng như trong Điều Khoản Sử Dụng của chúng tôi.

1.5 Chính Sách Bảo Mật này áp dụng cho mọi cá nhân truy cập, Người dùng và cá nhân khác sử dụng Website.

1.6 Chính sách bảo mật này bao gồm các khoản như sau: * Thu nhận thông tin * Phương thức sử dụng thông tin người dùng * Chia sẻ thông tin người dùng * Phương thức lưu trữ thông tin người dùng * Chính sách đối với trẻ em * Các Website và Dịch vụ khác * Liên hệ với chúng tôi về thông tin người dùng * Những thay đổi trong Chính Sách Bảo Mật

2. Thông tin chúng tôi thu nhận

A. Sau đây là phần thông tin người dùng trực tiếp cung cấp cho chúng tôi:

2.1 Đăng ký thông tin Khi bạn tạo Tài Khoản trên Website, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu mà bạn cung cấp theo yêu cầu của chúng tôi như họ tên, ngày sinh, mật khẩu và địa chỉ email. Bạn cũng có thể tạo Tài Khoản bằng tài khoản mạng xã hội của bạn (ví dụ: Facebook hoặc Google). Trong trường hợp đó, ngoài những thông tin nêu trên, chúng tôi cũng sẽ thu thập dữ liệu từ ID mạng xã hội của bạn và những thông tin phụ khác mà tài khoản mạng xã hội đó cung cấp cho chúng tôi, như giới tính và địa điểm của bạn. Bạn phải cung cấp những thông tin này để tạo Tài Khoản. Bạn phải luôn giữ kín mật khẩu Tài Khoản của mình.

2.2 Các thông tin cá nhân khác Theo đó, bạn có thể tương tác và liên hệ với chúng tôi (ví dụ như phản hồi về cập nhật dịch vụ của chúng tôi hoặc hỗ trợ qua emails, và khi bạn tham gia đóng góp ý kiến, khảo sát khách hàng hoặc nhận quà tặng,…), bạn cũng sẽ cung cấp các Thông tin cá nhân khác (như tên, địa chỉ, số điện thoại, giới tính,…)

B. Các thông tin khác chúng tôi nhận được khi vận hành Website:

2.3 Thông tin phân tích Chúng tôi sử dụng các công cụ phân tích thứ ba để kiểm tra lưu lượng và xu hướng sử dụng Website. Các công cụ này thu thập thông tin gửi đến từ thiết bị của người dùng gồm các trang Web đã truy cập, phần mở rộng, cũng như các thông tin khác giúp chúng tôi nâng cấp Website. Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin phân tích này với thông tin tương tự từ các Người dùng khác để xác nhận từng Cá nhân Người dùng.

2.4 Cookies và các công nghệ tương tự

2.4.1 Website chứa “cookies”, các kỹ thuật ảnh điểm “clear gifs” (được biết đến như là ”web beacon” hoặc “web bugs” ), hoặc các công nghệ tương tự. Một cookie là một mẫu dữ liệu được gửi đến trình duyệt Internet của người dùng và lưu giữ dữ liệu cookie trên máy tính người dùng trong trường hợp trình duyệt có thể tiếp nhận dữ liệu cookies. “Web beacon” cho phép gửi dữ liệu cookies và thu thập thông tin xác nhận người dùng không trực tiếp như là “danh sách đường dẫn đã truy cập” và các dữ liệu khác đã đề cập như trên. Chúng tôi sử dụng cookies như lưu lượng truy cập để xác định những trang web nào đang được truy cập, và các trang có nội dung liên quan với mục đích truy cập Website của người dùng. Cookies không cho phép chúng tôi truy cập vào máy tính hoặc thông tin cá nhân của bạn, ngoại trừ những thông tin bạn chia sẻ.

2.4.2 Website sử dụng cookies, kỹ thuật ảnh điểm, khung hình, phân tích lịch sử trên máy chủ và các công nghệ khác được nâng cấp nhằm tối ưu hoá trải nghiệm của người dùng khi truy cập Website. Hầu hết các trình duyệt Internet đều cho phép người dùng xoá cookies khỏi ổ cứng máy tính, chấp nhận khối dữ liệu cookies, hoặc nhận thông báo trước khi lưu giữ cookies. Người dùng nên tham khảo hướng dẫn trên trình duyệt của mình hoặc màn hình “Hỗ Trợ” để biết thêm về cách quản lý cookies. Nhưng phải chú ý nếu người dùng khoá cookies thì các dịch vụ và các bộ phận khác của Website có thể không hoạt động. Để biết danh sách đầy đủ các cookie mà chúng tôi thu thập, hãy xem phần “Danh Sách Cookie Chúng Tôi Thu Thập”.

2.5 Sử dụng thông tin người dùng

2.5.1 Thông tin nhật ký tệp báo cáo tự động bởi trình duyệt của người dùng mỗi lúc bạn yêu cầu quyền truy cập một trang web hoặc ứng dụng. Thông tin cũng sẽ được cung cấp khi nội dung trang web hoặc ứng dụng được tải về trình duyệt hoặc thiết bị của bạn.

2.5.2 Khi bạn sử dụng Website, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động thu nhận thông tin, gồm yêu cầu web, địa chỉ Internet Protocol, loại trình duyệt, các trang có liên kết đến trang của bạn/trang cuối (referring/exit pages) và URLs, số lần nhấp chuột và cách bạn tương tác với đường links trên Website, tên miền, trang đích, trang được xem và các thông tin khác. Chúng tôi cũng có thể thu thập các thông tin tương tự từ emails gửi đến Người dùng của chúng tôi, khi đó sẽ giúp chúng tôi tra theo emails nào được mở và những đường links nào được nhấp chuột bởi người nhận. Thông tin cho phép báo cáo chính xác hơn và giúp phát triển Website.

2.6 Xác định thiết bị

2.6.1 Khi bạn sử dụng thiết bị di động như máy tính bảng hoặc điện thoại để truy cập Website, chúng tôi có thể truy cập, thu thập, giám sát, lưu trữ trên thiết bị của bạn, và/hoặc lưu trữ từ xa một hoặc nhiều hơn một “định dạng thiết bị”. Xác định thiết bị là những tệp dữ liệu nhỏ hoặc cấu trúc dữ liệu tương tự được lưu trữ hoặc liên kết với thiết bị di động của bạn, nhận dạng duy nhất thiết bị di động của bạn. Một định dạng thiết bị có thể là dữ liệu lưu cùng phần cứng thiết bị, dữ liệu lưu với hệ điều hành thiết bị hoặc phần mềm khác, hay dữ liệu chúng tôi gửi đến thiết bị.

2.6.2 Một định dạng thiết bị có thể gửi thông tin cho chúng tôi hoặc đến bên thứ ba thể hiện phương thức bạn truy cập và sử dụng Website và có thể giúp chúng tôi hoặc các bên khác đưa ra báo cáo hoặc cung cấp nội dung và quảng cáo được cá nhân hoá. Vài đặc điểm của Website có thể không hoạt động đúng nếu việc sử dụng hoặc tính khả dụng của định dạng thiết bị không kết nối hoặc không hoạt động.

3. Sử Dụng Thông Tin Người Dùng

3.1 Việc chúng tôi sử dụng thông tin người dùng như thế nào sẽ phụ thuộc vào bản chất tương tác người dùng với Website và với chúng tôi. Chúng tôi cần có căn cứ chắc chắn để xử lý thông tin. Hầu hết, chúng tôi cần nhận được sự đồng ý của bạn, như khi bạn đăng ký Tài khoản hoặc đăng ký danh sách nhận thư điện tử từ chúng tôi. Ngoài ra, khi bạn muốn chúng tôi sử dụng Thông tin của mình một cách hợp lý, chúng tôi sẽ không gửi yêu cầu chấp thuận tới bạn, nhưng chỉ khi điều đó là hợp pháp cho chúng tôi thực hiện (điều đó cần thiết đối với chúng tôi khi thực hiện hợp đồng, hoặc thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi hợp pháp,…). Tóm lại, chúng tôi thu thập, sử dụng Thông tin theo những mục đích sau và cơ sở pháp lý của chúng tôi thực hiện được thiết lập như sau:

Mục đích Cơ sở pháp lý
a) đăng ký Tài khoản và xác minh danh tính của bạn; đồng ý và thực hiện hợp đồng
b) xử lý đơn hàng bạn mua và giao hàng đến bạn; đồng ý, thực hiện hợp đồng và nghĩa vụ hợp pháp
c) xử lý việc trả hàng, thực hiện thanh toán hoặc hoàn tiền cho bạn; đồng ý, thực hiện hợp đồng và nghĩa vụ hợp pháp
d) trả lời yêu cầu, phản hồi hoặc thắc mắc và để giao tiếp với bạn; đồng ý, thực hiện hợp đồng và nghĩa vụ hợp pháp
e) xác định gian lận và/hoặc kiểm tra tín dụng; lợi ích hợp pháp
f) ghi nhớ Thông tin để bạn không phải nhập lại mỗi khi sử dụng Website; lợi ích hợp pháp
g) phân tích phương thức mua hàng và những sản phẩm bạn mua nhằm mang đến cho bạn quảng cáo online được cá nhân hoá phù hợp cho riêng bạn với những sản phẩm có thể bạn quan tâm và nhằm hoàn thiện trải nghiệm của khách hàng; lợi ích hợp pháp
h) điều hành và quản lý Website và cả các hoạt động kinh doanh có liên quan, kiểm tra và khắc phục các vấn đề về công nghệ, gồm cả việc sử dụng như một phần thuộc API (giao diện lập trình ứng dụng) của chúng tôi; lợi ích hợp pháp
i) giám sát các số liệu như truy cập trang trong Web, lượt tải, biểu mẫu lưu lượng và số lượng truy cập, và thực hiện nghiên cứu, phân tích để cải thiện và bảo đảm về mặt bảo an cho Website cũng như cung cấp dịch vụ chất lượng cao hơn; lợi ích hợp pháp
j) ngăn cản hoặc có các động thái chống lại nhiều hoạt động có mục đích phá vỡ Chính Sách Bảo Mật này hoặc Điều Khoản Sử Dụng của chúng tôi; và lợi ích hợp pháp
k) tuân thủ các quy tắc, luật pháp, quy định, quy tắc thực hành hoặc hướng dẫn hiện hành được ban hành bởi bất kỳ cơ quan pháp lý hoặc quy định nào ràng buộc chúng tôi. lợi ích hợp pháp

3.2 Người dùng cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng thông tin cá nhân theo mục đích đã đề cập như trên (thông qua việc sử dụng Website) không chỉ cho chúng tôi cung cấp Website khi thông tin tồn tại mà còn cung cấp cho bạn các tính năng mới khi chúng tôi phát triển Website trong tương lai.

3.3 Ngoài những mục đích này, chúng tôi cũng có thể thông báo cho bạn về các mục đích liên quan đến việc quảng bá mà chúng tôi xử lý thông tin và cần xác nhận đồng ý từ bạn với những mục đích trên (ví dụ khi người dùng tham gia khảo sát, đưa ra phản hồi, tham gia các cuộc thi,…)

3.4 Nếu trước đó bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân phục vụ cho mục đích quảng cáo, bạn có thể thay đổi quyết định bất kỳ lúc nào và gửi mail cho chúng tôi qua địa chỉ support@sweelee.com.vn. Hơn nữa, bạn có thể nhấp vào link “Unsubscribe” trong email chúng tôi gửi đến nhằm thể hiện bạn không quan tâm và không có nhu cầu nhận nguồn tin quảng cáo từ chúng tôi.

4. Chia sẻ thông tin người dùng

4.1 Chúng tôi chỉ chia sẻ Thông tin của bạn theo Chính Sách Bảo Mật này. Chúng tôi sẽ không cho thuê hay bán Thông tin cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý từ bạn, trừ trường hợp được ghi chú trong Chính Sách Bảo Mật này.

4.2 Chúng tôi có thể sẽ chia sẻ Thông tin với các đối tác sau:

(a) Các thực thể liên quan: Các đơn vị kinh doanh hợp pháp thuộc cùng nhóm công ty mà chúng tôi góp mặt hoặc trở thành thành viên của nhóm doanh nghiệp đó.

(b) Nhà cung cấp dịch vụ: Là các đối tác thứ ba của chúng tôi. Chúng tôi thu hút đôi tác nhằm hỗ trợ chúng tôi trong các khía cạnh điều hành và quản lý mọi mặt của Website như phát triển và cải thiện các đặc tính và tính năng của Website, thương mại hoá, thực hiện thanh toán, xử lý dữ liệu hoặc số liệu, thiết lập nội dung, cung cấp không gian máy chủ, gửi thông báo và email nhanh chóng, kết nối các dịch vụ và ứng dụng sử dụng cùng nhau, kiểm tra nội dung thoả thuận theo yêu cầu và ý kiến đóng góp hợp lệ.

(c) Các đơn vị quảng cáo: Chúng tôi có thể cung cấp Thông tin cho các đơn vị quảng cáo thuộc bên thứ ba để họ có thể thông báo cho bạn những sự kiện cũng như sản phẩm mà bạn quan tâm. Ví dụ, người dùng sẽ được thông báo về buổi diễn sắp diễn ra hoặc sản phẩm sắp ra mắt.

(d) Dịch vụ phân tích: Chúng tôi có thể sử dụng các đơn vị cung ứng phân tích và sản phẩm để thu nhận, biên soạn và phân tích Thông tin (bao gồm nhưng không giới hạn thông tin từ cookies, nhật ký tệp (log files), nhận dạng thiết bị (device identifiers), dữ liệu vị trí và dữ liệu sử dụng), và có thể cung cấp Thông tin trên cho các đơn vị cung ứng phân tích nhằm thu nhận số liệu thống kê cùng các thông tin khác về cách thức Người dùng sử dụng và tương tác với Website.

(e) Chúng tôi có thể xoá dữ liệu xác nhận người dùng và chia sẻ dữ liệu dưới dạng ẩn danh cho các đối tác khác. Chúng tôi cũng có thể kết hợp thông tin người dùng với thông tin khác bằng cách không còn liên kết với người dùng và chia sẻ thông tin chung.

4.3 Chúng tôi yêu cầu tất cả các đối tác mà chúng tôi chia sẻ Thông tin thực hiện hệ thống phòng vệ phù hợp để bảo vệ Thông tin nói trên. Chúng tôi cũng yêu cầu các bên xử lý nghiêm ngặt Thông tin người dùng với mục đích như đã đề cập ở Mục 3 (“Sử dụng thông tin người dùng”) hoặc với các mục đích khác mà bạn đồng ý.

4.4 Chúng tôi chia sẻ Thông tin với đối tác thứ ba trong các trường hợp sau:

(a) Thay đổi kiểm soát: Trong trường hợp quyền sở hữu công ty thay đổi hoặc chúng tôi phải tái tổ chức doanh nghiệp, chúng tôi sẽ chuyển giao Thông tin của bạn cho chủ sở hữu mới để họ có thể tiếp tục điều hành Website. Chủ sở hữu mới có thể thay đổi các điều khoản trong Chính Sách Bảo Mật này;

(b) Nếu luật pháp cho phép và yêu cầu: Chúng tôi sẽ trình bày Thông tin nếu chúng tôi được luật pháp yêu cầu hoặc cho phép (ví dụ: trả lời yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền, hoặc theo lệnh của toà án hoặc yêu cầu hợp pháp); và

(c) Bảo vệ quyền lợi: Chúng tôi sẽ trình bày Thông tin nếu chúng tôi xác định điều đó là cần thiết nhằm bắt buộc hoặc bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, hoặc tài sản, an toàn của cá nhân người dùng Website (tuân theo Chính Sách Bảo Mật này, hoặc ngăn cản, chống lại các hoạt động phạm pháp, nghi ngờ có gian lận hoặc có tính chất đe doạ, phá hoại).

5. Phương thức lưu giữ Thông tin người dùng

5.1 Chúng tôi, các thực thể liên quan, các đơn vị cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba với những bên chúng tôi chia sẻ Thông tin, có thể chuyển giao Thông tin của bạn đến những đất nước khác nơi có mặt cơ sở vật chất hoặc đơn vị kinh doanh của chúng tôi để lưu trữ, xử lý. Chúng tôi bảo đảm mọi thực thể đều quan sát tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu hợp lý. Công tác này bao gồm thực hiện hợp đồng bảo an hợp lý của các thực thể nhằm ngăn chặn truy cập, thu thập, sử dụng, công khai, sao chép, sửa đổi, chuyển nhượng chưa được uỷ quyền hoặc các nguy cơ tương tự ảnh hưởng xấu đến Thông tin người dùng, và xoá Thông tin ngay khi giả thiết có cơ sở việc lưu trữ thông tin không còn cần thiết.

5.2 Hiện tại, các quốc gia mà Thông tin được chuyển giao với mục đích lưu trữ và/hoặc xử lý trên hệ thống máy chủ theo công nghệ điện toán đám mây (“cloud servers”) được liệt kê tại đây. Chúng tôi có thể cập nhật danh sách định kỳ thể hiện tất cả những nơi mới lưu trữ và/hoặc xử lý Thông tin của bạn.

5.3 Khi đăng ký Tài khoản và/hoặc sử dụng Website, bạn nhận thức được việc chuyển giao Thông tin của mình đến một nơi khác có các thực thể liên quan, nhà cung cấp dịch vụ hay các bên thứ ba của chúng tôi với các bên chúng tôi đã chia sẻ Thông tin, đặt cơ sở vật chất và/hoặc đơn vị kinh doanh, thì cần thiết cho chúng tôi cung cấp Website đến bạn, và chúng tôi sẽ trình bày tóm tắt cách thức bảo vệ Thông tin khi được chuyển giao. Bạn đồng ý chuyển Thông tin đến những nơi mà hiện nay đang lưu trữ thông tin và đến bất kỳ đất nước nào mà chúng tôi, các thực thể liên quan, nhà cung cấp dịch vụ hay các bên thứ ba của chúng tôi với các bên chúng tôi đã chia sẻ Thông tin, duy trì cơ sở vật chất và/hoặc đơn vị kinh doanh trong tương lai, và qui trình xử lý Thông tin ở những nơi đó như đã đề cập trong Chính Sách Bảo Mật này.

6. Chính sách dành cho trẻ em

6.1 Chúng tôi không thu nhận Thông tin từ trẻ em dưới 13 tuổi mà không có sự cho phép của phụ huynh. Nếu người dùng dưới 13 tuổi thì không được sử dụng Website và cũng không gửi bất cứ Thông tin cá nhân nào cho chúng tôi thông qua Website.

6.2 Chúng tôi sẽ không chấp nhận Thông tin từ trẻ em dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý của phụ huynh. Nếu người dùng dưới 13 tuổi, bạn không được phép sử dụng Website và không nên gửi cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào thông qua Website.

6.3 Trong trường hợp chúng tôi phát hiện Thông tin ghi nhận từ trẻ dưới tuổi cho phép, chúng tôi sẽ xoá toàn bộ Thông tin đó. Nếu người dùng là phụ huynh hoặc người bảo trợ phát hiện con em mình đã gửi Thông tin đến cho chúng tôi mà chưa được phụ huynh đồng ý thì vui lòng liên hệ cho chúng tôi tại support@sweelee.com.vn và chúng tôi sẽ bảo đảm Thông tin vừa cung cấp sẽ được xoá khỏi hệ thống.

7. Các trang Web và dịch vụ khác

7.1 Nếu người dùng truy cập một đường link dẫn từ Website này đến website, ứng dụng hoặc nền tảng khác thì Chính Sách Bảo Mật này không được áp dụng trên các Website, ứng dụng, nền tảng đó. Chúng có chính sách bảo mật riêng và người dùng phải nắm rõ điều đó trước khi cho phép đăng nhập và xử lý Thông tin của bạn.

7.2 Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không kiểm soát đối với mọi website, ứng dụng hoặc nền tảng thứ ba mà người dùng uỷ quyền đăng nhập, xử lý Thông tin của mình. Nếu bạn đang sử dụng website, ứng dụng, nền tảng thứ ba và cho phép chúng đăng nhập, xử lý Thông tin, bạn phải chịu trách nhiệm trước các rủi ro có thể xảy ra.

7.3 Khi đăng tải media từ Youtube, chúng tôi sử dụng YouTube API Services đại diện cho Người dùng. Terms of Service (Điều Khoản Dịch Vụ) và Privacy Policy (Chính Sách Bảo Mật) của YouTube thể hiện tại đây:

Người dùng có thể huỷ quyền truy cập vào tài khoản YouTube của họ bất cứ lúc nào thông qua trang cài đặt bảo mật của Google tại https://security.google.com/settings/security/permissions

8. Liên hệ với chúng tôi về Thông tin người dùng

8.1 Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc phản ánh về Chính Sách Bảo Mật Này, bạn có thể liên hệ Kỹ Thuật Viên Quản Lý Dữ Liệu của chúng tôi qua địa chỉ mail:

  • Ivan Chen, support@sweelee.com.vn

8.2 Nếu bạn (i) muốn cập nhật hoặc chỉnh sửa Thông tin của mình, (ii) muốn biết về các Thông tin mà chúng tôi đang nắm giữ và chúng tôi sử dụng, chia sẻ Thông tin của bạn như thế nào trong suốt một năm qua trước ngày gửi yêu cầu, (iii) muốn chúng tôi hạn chế hoặc ngừng xử lý Thông tin, hoặc (iv) muốn xoá Thông tin, vui liên hệ Kỹ Thuật Viên Quản Lý Dữ Liệu của chúng tôi qua địa chỉ email support@sweelee.com.vn

8.3. Nếu bạn là công dân thuộc Liên minh châu u đang sử dụng Website, bạn sẽ sở hữu các quyền lợi dưới đây thuộc Luật Bảo Mật Thông Tin:

a) Quyền được thông báo: Quyền này thể hiện khi chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi Thông tin của bạn, chúng tôi sẽ cho bạn biết chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp cho mục đích gì, thông tin được chia sẻ như thế nào và cho những ai, và cách bạn liên hệ với chúng tôi khi có thắc mắc;

b) Quyền truy cập: Quyền này cho phép bạn yêu cầu chúng tôi cung cấp chi tiết về Thông tin của bạn mà chúng tôi đang nắm giữ, ví dụ Thông tin nào đang được xử lý và với mục đích gì, Thông tin nào đang được chuyển giao và chuyển đến ai, những quyền lợi nào bạn được hưởng;

c) Quyền cải chính: Quyền này cho phép bạn yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa bất kỳ Thông tin chúng tôi đang giữ mà bạn cho là không chính xác.

d) Quyền xoá bỏ cũng được gọi là “quyền không ghi nhớ”: Quyền này thể hiện bạn có thể yêu cầu chúng tôi xoá Thông tin của bạn khỏi hệ thống của chúng tôi;

e) Quyền hạn chế xử lý: Quyền này cho phép bạn yêu cầu chúng tôi chỉ xử lý Thông tin của bạn cho những mục đích nhất định mà bạn chỉ định;

f) Quyền chuyển đổi dữ liệu: Đây là quyền yêu cầu chúng tôi gửi Thông tin điện tử cho bạn. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi gửi Thông tin đó cho một bên khác;

g) Quyền phản đối: Đây là quyền bạn có thể yêu cầu chúng tôi dừng xử lý Thông tin của mình;

h) Quyền không phải chịu quyết định tự động, gồm cả lập thông tin: Đôi lúc, chúng tôi dùng máy tính để nghiên cứu và phân tích Thông tin. Chúng tôi có thể thực hiện việc này nên chúng tôi hiểu được cách mà bạn và những người truy cập khác đang sử dụng Website. Điều này cho phép chúng tôi cải thiện Website ngày một tốt hơn phục vụ cho trải nghiệm khách hàng, ví dụ bằng việc cung cấp nội dung và quảng cáo đã được cá nhân hoá thích hợp với bạn. Đối với những trường hợp có thể ảnh hưởng đến bạn đáng kể, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi không cung cấp nội dung hoặc quảng cáo như vậy; và

i) Quyền khiếu nại, quyền chế tài pháp luật: Nếu bạn cảm thấy bị xâm phạm quyền lợi, các quyền này cho phép bạn khiếu nại đến các chính quyền liên quan hoặc đưa sự việc ra toà.

8.4. Công dân thuộc Liên minh châu u có thể thực hiện các quyền của mình đã nêu trên bằng việc gửi mail đến Kỹ Thuật Viên Quản Lý Dữ Liệu của chúng tôi qua địa chỉ support@sweelee.com.vn. Phụ huynh hoặc người giám hộ của công dân là Người dùng thuộc Liên minh châu u có độ tuổi dưới 16 hoặc trong độ tuổi được chấp nhận có thể yêu cầu việc này thay cho con em của họ.

9. Những thay đổi trong Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi hoặc cập nhật bất kỳ nội dung nào thuộc Chính Sách Bảo Mật này vào bất cứ thời điểm nào mà không cần gửi thông báo đến người dùng. Chúng tôi sẽ thông báo đến người dùng qua địa chỉ mail liên kết với Tài khoản người dùng khi thực hiện thay đổi. Chúng tôi đề nghị người dùng tham khảo chi tiết Chính Sách Bảo Mật này thường xuyên để cập nhật các thay đổi. Chúng tôi sẽ thông báo ngày bắt đầu có hiệu lực của thay đổi hoặc cập nhật. Người dùng tiếp tục sử dụng Website sau khi Chính Sách Bảo Mật được điều chỉnh đồng nghĩa với việc đồng ý với những thay đổi đó và cho phép chúng tôi xử lý Thông tin theo Chính Sách Bảo Mật đã được sửa đổi. Nếu người dùng muốn ngừng sử dụng Website theo Chính Sách Bảo Mật mới, người dùng nên ngừng hoạt động Tài khoản của mình và dừng sử dụng Website.