Hoàn tiền, đổi trả và huỷ đơn hàng

Tất cả các mặt hàng không được hoàn tiền và đổi trả. Trong trường hợp có các vấn đề phát sinh mà khách hàng yêu cầu hoàn tiền hay đổi hàng, Swee Lee cam kết sẽ cố gắng giải quyết vấn đề cho quý khách hàng. Chúng tôi có quyền chấp nhận hoặc từ chối hoàn tiền và đổi hàng nếu không làm theo hướng dẫn của chúng tôi.

Theo giao dịch hoàn tiền của ngân hàng, quá trình xử lý và hoàn tất mất 10-14 ngày làm việc.

Swee Lee có quyền huỷ đơn hàng vì bất cứ lý do gì. Những lý do có thể xảy ra như xâm nhập bảo mật, gian lận trong giao dịch, định giá sai hoặc không thanh toán.