Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật (ngày 13 tháng 6 năm 2018)

1. www.sweelee.com.vn - Chính sách bảo mật

1.1 Chính sách bảo mật nhằm giúp thu thập, sử dụng, chia sẻ và lưu trữ dữ liệu cá nhân liên quan đến trang Web.

1.2 Dữ liệu cá nhân (“Thông tin”) trong chính sách này được dùng để xác nhận mỗi cá nhân truy cập hoặc sử dụng.

1.3 Truy cập Website như một cá nhân sử dụng, người dùng phải đồng ý với việc sưu tập, sử dụng, chia sẻ và lưu giữ thông tin cá nhân của chúng tôi theo Chính sách bảo mật này. Đặc biệt, người dùng nhận thức được và đồng ý rằng thông tin được  lưu giữ từ mỗi cá nhân rất cần thiết để đưa vào Website và để tương tác, liên hệ với người dùng. Nếu người truy cập không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong Chính sách bảo mật này thì Dịch vụ sẽ ngừng cung cấp.

1.4 Trừ trường hợp đặc biệt được nêu rõ thì mục in hoa trong Chính sách này được sử dụng như Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.

1.5 Chính sách bảo mật này áp dụng cho bất kỳ cá nhân truy cập, sử dụng Website.

1.6 Chính sách bảo mật này bao gồm các điều khoản như sau:

 

 

 • Thu nhận thông tin
 • Sử dụng thông tin người dùng
 • Chia sẻ thông tin người dùng
 • Phương thức lưu trữ thông tin người dùng
 • Chính sách đối với trẻ em
 • Các trang Web và Dịch vụ khác
 • Liên hệ với chúng tôi về thông tin người dùng
 • Những thay đổi đối với Chính sách bảo mật

  2. Thông tin yêu cầu:

 

 

A. Sau đây là phần thông tin người dùng cần trực tiếp cung cấp cho chúng tôi:

2.1 Đăng ký thông tin

Khi người truy cập đăng ký thông tin Tài khoản trên Website, cần cung cấp các thông tin như tên, mật khẩu và địa chỉ email. Các thông tin trên là bắt buộc khi đăng ký Tài khoản.

2.2 Các thông tin cá nhân khác

Theo đó, người dùng có thể tương tác và liên hệ với chúng tôi (ví dụ như người dùng phản hồi về cập nhật dịch vụ của chúng tôi hoặc gửi mail lại cho người dùng, và khi người dùng tham gia khảo sát khách hàng hoặc nhận quà tặng,…), người dùng cũng sẽ cung cấp các Thông tin cá nhân khác (như tên, địa chỉ, số điện thoại, giới tính,…)

B. Thông tin chứa đựng khi vận hành Website:

2.3 Thông tin phân tích

Chúng tôi sử dụng các công cụ phân tích để kiểm tra lưu lượng và xu hướng sử dụng Website. Các công cụ này thu thập thông tin được gửi đến từ thiết bị của người dùng bao gồm các trang Web đã truy cập, phần mở rộng, cũng như các thông tin khác giúp chúng tôi nâng cấp Website ngày một hoàn thiện hơn. Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin phân tích này với thông tin tương tự từ các Người dùng khác để xác nhận từng Cá nhân Người dùng.

2.4 Cookies và các công nghệ tương tự

2.4.1. Website chứa “cookies”, các kỹ thuật ảnh điểm “clear gifs”, được biết đến như là ”web beacon” hoặc “web bugs” hoặc các công nghệ tương tự. Một cookie là một mẫu dữ liệu được gửi đến trình duyệt Internet của người dùng và lưu giữ dữ liệu cookie trên máy tính người dùng trong trường hợp trình duyệt tiếp nhận dữ liệu cookies. Các tín hiệu ảnh điểm cho phép gửi dữ liệu và thu thập thông tin xác nhận người dùng không trực tiếp như là “danh sách đường dẫn đã truy cập” và các dữ liệu khác đã đề cập như trên. Chúng tôi sử dụng cookies như lưu lượng truy cập để xác định những trang web nào đang được truy cập, và các trang có nội dung liên quan với mục đích truy cập Website của người dùng. Cookies không cho phép chúng tôi truy cập vào máy tính hoặc thông tin cá nhân người truy cập.

2.4.2. Website sử dụng cookies, kỹ thuật ảnh điểm, khung hình, phân tích lịch sử trên máy chủ và các công nghệ khác được nâng cấp nhằm tối ưu hoá trải nghiệm của người dùng khi truy cập Website. Hầu hết các trình duyệt Internet đều cho phép người dùng xoá cookies khỏi ổ cứng máy tính,chấp nhận khối dữ liệu cookies, hoặc nhận thông báo trước khi lưu giữ cookies. Người dùng nên tham khảo hướng dẫn trên trình duyệt của mình hoặc màn hình “Hỗ Trợ” để biết thêm về cách quản lý cookies. Nhưng phải chú ý nếu người dùng khoá cookies thì các dịch vụ và các bộ phận khác của Website có thể không hoạt động. 

3. Sử dụng thông tin người dùng

3.1 Việc chúng tôi sử dụng thông tin người dùng như thế nào sẽ phụ thuộc vào bản chất tương tác người dùng với Website và với chúng tôi. Chúng tôi cần có căn cứng chắc chắn để xử lý thông tin. Hầu hết, chúng tôi cần nhận được sự đồng ý của người dùng, như khi người dùng đăng ký Tài khoản hoặc đăng ký danh sách nhận thư điện tử từ chúng tôi. Ngoài ra, khi người dùng muốn chúng tôi sử dụng thông tin của mình một cách hợp lý, khi ấy chúng tôi sẽ không gửi yêu cầu chấp thuận tới người dùng, nhưng chỉ khi điều đó là hợp pháp (điều đó cần thiết cho chúng tôi thực hiện hợp đồng, hoặc thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi hợp pháp,…). Tóm lại, chúng tôi thu thập, sử dụng thông tin theo những mục đích sau:

a) ghi nhớ thông tin để người dùng không phải điền lại thông tin mỗi khi truy cập Website;

b) cung cấp cho người dùng thông tin đã được cá nhân hoá hoặc cập nhật các phân khúc khác mà người dùng quan tâm, quảng cáo trực tuyến được cá nhân hoá hay các dạng quảng cáo khác như gửi mail báo sản phẩm, dịch vụ cùng thông tin khác có thể người dùng quan tâm. Chúng tôi có thể sẽ liên hệ với khách hàng để khảo sát thị trường.

c) kiểm tra, cải thiện, giám sát Website bao gồm phát hiện lỗi, xử lý các vấn đề kỹ thuật, cũng như việc sử dụng được xem như là một phần của Giao diện lập trình ứng dụng (API) của chúng tôi;

d) cung cấp thông tin cùng các cập nhật khác, trả lời phản hồi người dùng, và các tương tác khác với người dùng;

e) theo dõi số liệu như lưu lượng truy cập site và các đối tượng người dùng;

f) xác định lỗi, kiểm tra tín dụng, thực hiện thanh toán;

g) trả lời yêu cầu, thắc mắc tử người dùng;

h) thực hiện qui định phù hợp, luật pháp, qui ước hoặc hướng dẫn được ban hành bởi bất cứ cơ quan điều hành hoặc cơ quan hợp pháp liên kết với chúng tôi.

3.2 Người dùng cho phép chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân theo mục đích đã đề cập như trên (thông qua việc sử dụng Website) không chỉ cho chúng tôi cung ứng Website khi thông tin tồn tại mà còn cung cấp cho người dùng các tính năng mới khi chúng tôi phát triển Website trong tương lai.

3.3 Ngoài những mục đích nêu trên, chúng tôi cũng có thể thông báo cho người dùng về các mục đích khác khi chúng tôi xử lý thông tin và cần xác nhận đồng ý từ người dùng đối với những mục đích trên (ví dụ khi người dùng tham gia khảo sát, đưa ra phản hồi, tham gia các cuộc thi,…)

3.4 Nếu người dùng đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân trước đó với mục đích quảng cáo trực tiếp, người dùng có thể thay đổi quyết định bất kỳ lúc nào và gửi mail cho chúng tôi qua địa chỉ support@sweelee.com.vn. Hơn nữa, chú ý đường link truy cập khi điền vào mẫu đơn thông tin thể hiện người dùng không muốn nhận quảng cáo trực tiếp từ chúng tôi nữa.

4. Chia sẻ thông tin người dùng

4.1 Chúng tôi sẽ không trao đổi, mua bán thông tin người dùng với đối tác thứ ba mà không có sự đồng ý từ người dùng, trừ trườp hợp đã được đề cập trong Chính sách bảo mật này.

4.2 Chúng tôi chỉ chia sẻ Thông tin theo Chính sách bảo mật. Chúng tôi có thể sẽ chia sẻ Thông tin với các đối tác sau:

(a) Các bộ phận liên quan: Là các đơn vị kinh doanh hợp pháp thuộc cùng nhóm công ty hoặc trở thành thành viên nhóm doanh nghiệp đó. 

(b) Nhà cung cấp dịch vụ: Là các đối tác thứ ba. Chúng tôi được các đối tác hỗ trợ trong quá trình cung ứng và quản lý Website về phát triển các đặc tính và tính năng của Website, thương mại hoá, thực hiện thanh toán, xử lý dữ liệu hoặc số liệu, thiết lập nội dung, cung cấp không gian máy chủ, gửi thông báo và email nhanh chóng, kiểm tra nội dung thoả thuận theo yêu cầu và ý kiến đóng góp hợp lệ.

 

 

Nhà cung cấp dịch vụ chính của chúng tôi là MailChimp giữ vai trò tự động hoá thương mại cùng với OneSignal gửi thông báo và email tức thời. Có thể tìm hiểu thêm về chính sách bảo mật của MailChimp tại www.mailchimp.com/legal/privacy và OneSignal tại www.onesignal.com/privacy_policy.

(c) Các đơn vị quảng cáo: Chúng tôi có thể cung cấp Thông tin cho các đơn vị quảng cáo để họ có thể thông báo cho người dung các sự kiện cũng như sản phẩm mà khách hàng quan tâm. Ví dụ, người dùng sẽ được thông báo về buổi diễn sắp diễn ra hoặc sản phẩm sắp ra mắt.

(d) Dịch vụ phân tích: Chúng tôi có thể sử dụng các đơn vị cung ứng phân tích  và sản phẩm để thu nhận, biên soạn và phân tích Thông tin (bao gồm và không giới hạn thông tin từ cookies, tệp truy cập (“log files”), mã nhận dạng thiết bị (“device identifiers”), dữ liệu vị trí và dữ liệu sử dụng), và có thể cung cấp Thông tin trên cho các đơn vị cung ứng phân tích nhằm thu nhận số liệu thống kê cùng các thông tin khác về cách thức sử dụng và tương tác với Website. Một trong các đơn vị phân tích là Google Analytics và để biết thêm thông tin chi tiết về chính sách bảo mật của các đơn vị người dùng có thể truy cập www.google.com/policies/privacy/partners.

(e) Chúng tôi cũng có thể xoá dữ liệu xác nhận người dùng và chia sẻ dữ liệu ẩn danh cho các đối tác khác. Chúng tôi cũng có thể kết hợp thông tin người dùng với thông tin khác bằng cách không còn liên kết với người dùng và chia sẻ thông tin chung.

4.3 Chúng tôi yêu cầu tất cả các bên mà chúng tôi chuyển giao Thông tin thực hiện hệ thống phòng vệ phù hợp để bảo vệ Thông tin nói trên. Chúng tôi cũng yêu cầu các bên xử lý nghiệm ngặt Thông tin người dùng nhất quán với mục đích như đã phân tích ở Mục 3 (“Sử dụng thông tin người dùng”) hoặc với các mục đích tìm kiếm và thu nhận sự đồng ý từ người dùng.

4.4 Chúng tôi chia sẻ Thông tin với đối tác thứ ba trong các trường hợp sau:

(a) Thay đổi điều hành: Trong trường hợp quyền sở hữu công ty thay đổi hoặc chúng tôi phải tái tổ chức doanh nghiệp, chúng tôi sẽ chuyển giao Thông tin người dùng cho chủ sở hữu mới, do vậy chúng tôi có thể tiếp tục điều hành Website. Chủ sở hữu mới có thể thay đổi các điều khoản trong Chính sách bảo mật này;

(b) Nếu luật pháp cho phép và yêu cầu: Chúng tôi sẽ trình bày Thông tin nếu chúng tôi được luật pháp yêu cầu hoặc cho phép (ví dụ: trả lời yêu cầu từ chính phủ, hoặc theo lệnh của toà án hoặc yêu cầu hợp lệ); và

(c) Để bảo vệ quyền lợi: Chúng tôi sẽ trình bày Thông tin nếu chúng tôi xác định điều đó là cần thiết nhằm bắt buộc hoặc bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, hoặc tài sản, an toàn cá nhân người dùng Website (tuân theo Chính sách bảo mật, hoặc ngăn cản, chống lại các hoạt động phạm pháp, nghi ngờ có gian lận hoặc có tính chất đe doạ, phá hoại).

5. Phương thức lưu giữ Thông tin người dùng

5.1 Chúng tôi, các bộ phận liên quan, hoặc các đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ chuyển giao Thông tin đến quốc gia khác, nơi có cơ sở vật chất hoặc đơn vị kinh doanh của chúng tôi để lưu trữ, xử lý. Chúng tôi bảo đảm mọi đơn vị đều nằm ngoài địa phận Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển giao Thông tin, thiết lập bảo mật hợp lý để ngăn chặn truy cập, thu thập, sử dụng, công khai, sao chép, sửa đổi, chuyển nhượng chưa được uỷ quyền hoặc các nguy cơ tương tự ảnh hưởng xấu đến Thông tin người dùng, và xoá Thông tin ngay khi không còn sử dụng.

5.2 Hiện tại, nơi mà Thông tin được chuyển giao lưu trữ trên hệ thống máy chủ theo công nghệ điện toán đám mây (“cloud servers”) ở Mỹ. Chúng tôi có thể cập nhật danh sách định kỳ thể hiện tất cả những nơi mới lưu trữ Thông tin.

5.3 Khi truy cập Website, người dùng nhận thức được việc chuyển giao Thông tin đến một nơi khác có các đơn vị cung ứng hay kinh doanh của chúng tôi để cung cấp Website đến người dùng, và chúng tôi sẽ trình bày tóm tắt cách thức chuyển giao, lưu trữ khi Thông tin đưa ra khỏi địa phận Việt Nam. Người truy cập phải đồng ý chuyển giao Thông tin đến Mỹ hoặc bất kỳ quốc gia nào có các đơn vị cung cấp hoặc thương mại của chúng tôi, và xử lý Thông tin theo Chính sách bảo mật này.

5.4 Về phía người dùng nên duy trì bảo mật mật khẩu Tài khoản trong suốt thời gian là thành viên.

6. Chính sách đối với trẻ em

6.1 Chúng tôi không thu nhận Thông tin từ trẻ em dưới 13 tuổi mà không có sự cho phép của phụ huynh. Nếu người dùng dưới 13 tuổi thì không được sử dụng Website và cũng không gửi bất cứ Thông tin cá nhân nào cho chúng tôi thông qua Website.

6.2 Trong trường hợp chúng tôi phát hiện Thông tin ghi nhận từ trẻ dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ xoá toàn bộ Thông tin ấy. Nếu người dùng là phụ huynh hoặc người bảo trợ phát hiện con em mình đã gửi Thông tin đến cho chúng tôi mà chưa được phụ huynh đồng ý thì vui lòng liên hệ cho chúng tôi biết để chúng tôi xoá dữ liệu Thông tin khỏi hệ thống của mình.

7. Các trang Web và dịch vụ khác

7.1 Nếu người dùng truy cập một đường link dẫn từ Website này đến Website khác, ứng dụng hoặc nền tảng khác thì Chính sách bảo mật này không được áp dụng trên các Website, ứng dụng, nền tảng đó. Chúng có chính sách bảo mật riêng và người dùng phải nắm rõ  điều đó trước khi cho phép đăng nhập và xử lý Thông tin của mình.

7.2 Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không kiểm soát đối với mọi website, ứng dụng hoặc nền tảng thứ ba mà người dùng uỷ quyền đăng nhập, xử lý Thông tin. Nếu người dùng đang sử dụng website, ứng dụng, nền tảng thứ ba và cho phép chúng đăng nhập, xử lý Thông tin, người dùng phải chịu trách nhiệm trước các rủi ro có thể xảy ra.

8. Liên hệ với chúng tôi về Thông tin người dùng

8.1 Nếu người dùng có bất kỳ thắc mắc hoặc phản ánh về Chính sách bảo mật này, có thể liên hệ Kỹ Thuật Viên Quản Lý Dữ Liệu của chúng tôi tại địa chỉ mail:

 

 

 • Ivan Chen, support@sweelee.com.vn

  Nếu người dung (i) muốn cập nhật hoặc chỉnh sửa Thông tin của mình, (ii) muốn biết về các Thông tin mà chúng tôi đang nắm giữ và chúng tôi sử dụng, chia sẻ Thông tin người dùng như thế nào trong suốt một năm qua kể từ ngày gửi yêu cầu, (iii) muốn chúng tôi ngừng xử lý Thông tin, (iv) muốn xoá Thông tin, hoặc (v) quan tâm, phản hồi, phản ánh về việc sử dụng và/hoặc chia sẻ Thông tin, xin vui lòng gửi mail cho Kỹ Thuật Viên Quản Lý Dữ Liệu của chúng tôi qua địa chỉ email
  support@sweelee.com.vn


  9. Những thay đổi đối với Chính sách bảo mật

 

 

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi, cập nhật bất kỳ nội dung nào thuộc Chính sách bảo mật này vào bất cứ lúc nào mà không cần gửi thông báo đến người dùng. Chúng tôi đề nghị người dùng tham khảo chi tiết Chính sách bảo mật này thường xuyên để cập nhật các thay đổi. Chúng tôi sẽ thông báo ngày bắt đầu có hiệu lực. Người dùng tiếp tục sử dụng Website sau khi Chính sách bảo mật được thay đổi đồng nghĩa với việc đồng ý với những thay đổi đó và cho phép chúng tôi xử lý theo Chính sách bảo mật đã được sửa đổi. Nếu người dùng muốn ngừng sử dụng Website theo Chính sách bảo mật mới, người dùng nên ngừng hoạt động Tài khoản của mình.