Phí vận chuyển?

Phí vận chuyển phụ thuộc vào hình thức vận chuyển khách hàng chọn ở bước thanh toán hoàn tất đơn hàng. Tổng phí vận chuyển của khách hàng sẽ được tự động ước tính trên hệ thống ở bước thanh toán và trước khi hoàn tất đơn hàng.

Mỗi hình thức vận chuyển đều có hạn chế và chi phí riêng khi được áp dụng vào từng đơn hàng.

  • Đơn hàng trên 100.000 VND sẽ được miễn phí phí vận chuyển.
  • Đơn hàng dưới 100.000 VND sẽ mặc định phí vận chuyển là 100.000 VND