Huỷ Đơn Hàng

Khi toàn tất đơn hàng, đơn hàng sẽ được xử lý ngay sau đó và cập nhật vào hệ thống của chúng tôi. Nếu khách hàng muốn huỷ đơn hàng, chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ khách hàng tốt nhất có thể trong trường hợp đơn hàng chưa được chuyển đến bộ phận giao hàng.

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời từ đội Hỗ Trợ của chúng tôi.